Information about the enterprise

Back
Name AT GROUP S.A
Voivodeship ŚLĄSKIE
County tarnogórski
Municipality Krupski Młyn - gmina wiejska
Locality Krupski Młyn
Address Główna 5
Postal code 42-693
Phone 32 285 70 13
Mobile phone 693 551 490
Web page www.polskabezazbestu.pl
e-mail azbest@atgroupsa.pl
Territorial scope cała Polska
Date of authorization for transport of asbestos-containing wastes
Number of people working in contact with asbestos
Range of activities Options
Working with asbestos NIE
Transport of asbestos-containing wastes NIE
Identification of asbestos in products NIE
Determination of asbestos content TAK
Asbestos training TAK
Programmes, other TAK
Other Opracowanie strategicznych dokumentów i ocen w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi z terenów gmin i miast. Pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Go to top
The service Asbestos Database use cookie files in order to facilitate the use of websites resources and for statistical purposes. By leaving cookies in your browser settings enabled you accept the use of cookies. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings.