Information about the landfill

Back
LANDFILL Options
Nature of the landfill Planowane
Name Składowisko odpadów azbestowych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jeziorki
Field restriction
Voivodeship ZACHODNIOPOMORSKIE
Municipality Barwice
Locality Jeziorki
Address Jeziorki (działka 37/11, obręb Jeziorki)
Phone 94 716 29 38
Total capacity [m3]
Free capacity [m3]
Codes of taken wastes
Planned capacity
Planned launch date 2018-2025
MANAGER Options
Owner/Manager/Investor Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Address of the owner Wardyń Górny 35 78-320 Połczyn Zdrój
Phone 94 716 29 38
Mobile phone
e-mail biuro@mpgo.pl
Web page www.mpgo.pl
Date of last edit 2018-05-23
Go to top
The service Asbestos Database use cookie files in order to facilitate the use of websites resources and for statistical purposes. By leaving cookies in your browser settings enabled you accept the use of cookies. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings.