Serwis Baza Azbestowa zawiera treści dotyczące informacji o wyrobach zawierających azbest. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności.


O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.


Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kliejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie przeglądarki. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 5. Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
 6. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.


Podstawy dostępności cyfrowej
Dążymy do tego, by serwis spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.


Aspekty dotyczące dostępności serwisu
Serwis w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Listę zadań wraz ze statusem ich realizacji prezentujemy poniżej. Często są to skomplikowane zagadnienia związane z programowaniem. Szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych aspektów technicznych prezentują praktyczne podręczniki wydawane przez organizacje zajmujące się dostępnością:

 • Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0 Fundacji Widzialni,
 • Podręcznik na temat dostępności serwisów internetowych, przygotowany przez Fundację Integracja.


Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony.
 • W tekście mogą znajdować się obce słowa, staramy się nie tylko je objaśniać, ale zaznaczać język, z którego słowo czy nazwisko pochodzi, by czytniki dla osób niewidzących poprawnie rozpoznawały te słowa.
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o ustalony wzorzec.
 • Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie.
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana.
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone.
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • Listy - prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka.
 • Formularze (informacja o błędach) - jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie danego wyniku w serwisie, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Przygotowana jest strona 404.
 • Linki - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków, brak wymuszonego otwierania w nowych oknach, wprowadzone linki blokowe.
 • Linki graficzne - prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Skip links - prawidłowo wdrożone.
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast tekstu do tła - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik.
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami – usunięto prawie wszystkie błędy składniowe HTML.


Przydatne linki


Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

Do góry
Serwis Baza Azbestowa (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności