Deklaracja dostępności – portal Bazy Azbestowej wraz z portalem mapowym GeoAzbest

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bazaazbestowa.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu Informacyjnego (https://www.bazaazbestowa.gov.pl) oraz portalu mapowego GeoAzbest (https://www.esip.bazaazbestowa.gov.pl).
Data publikacji strony internetowej: 2017-11-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2023-03-08.


 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Oświadczenie sporządzono dnia 02.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora Bazy Azbestowej zajmującego się utrzymaniem serwisów na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

 

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie przeglądarki. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

 

Treści niedostępne

 • Ikonografika zamieszczona w artykule opisującym portal Geoazbest – o portalu GeoAzbest – (https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/geoazbest/o-portalu-geoazbest) nie posiada wersji alternatywnej dostosowanej do wyświetlania za pośrednictwem urządzeń mobilnych, przez co jej czytelność może być ograniczona.
 • Materiały multimedialne o charakterze edukacyjnym i pomocniczym zamieszczone na stronie Do pobrania (https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/pliki-do-pobrania) zostały przygotowane przed uchwaleniem ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i nie spełniają wymagań stawianych przez ustawę w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W ramach systemu Baza Azbestowa na stronie portalu GeoAzbest znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyłączenia

Funkcjonujący w ramach systemu Baza Azbestowa portal GeoAzbest jest typowym geoportalem (zawiera mapy) i jako taki jest wyłączony z prawnego obowiązku spełnienia standardów dostępności zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 84):
Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych: (…) 4) map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo. Spełnienie wszystkich wymogów jest w tym przypadku niewykonalne, jednak możliwe jest podniesienie komfortu pracy dla osób słabowidzących i udostępnienie opcji kontaktu z administratorem strony w przypadku osób z innymi niepełnosprawnościami. Podstawowe usprawnienia powinny dotyczyć poprawienia czytelności treści, dostępu z poziomu klawiatury, edycji struktury html czy możliwości korzystania z portalu na urządzeniach przenośnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, osoba wnosząca żądanie zostanie niezwłocznie poinformowana o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Alternatywnie może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 22 57 17 700 

 

Dostępność architektoniczna

Adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii usytuowane jest od strony pl. Trzech Krzyży. Do budynku prowadzą trzy komplety drzwi (w tym dwa rozwierne i jedne automatyczne rozsuwane). Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi oraz dwa podjazdy z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Wewnątrz budynku znajduje się platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi również wejście od strony ul. Wspólnej. Szczegółowe informacje o dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.

 

Do góry
Serwis Baza Azbestowa (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności