1. krok – Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Jeśli masz wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), powinieneś:

 • sporządzić ocenę stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (formularz dostępny jest tutaj) i przechowywać ją w książce obiektu budowlanego,
 • wypełnić „Informację o wyrobach zawierających azbest” (formularz dostępny jest tutaj),
 • złożyć do 31 stycznia „Informację o wyrobach zawierających azbest”:
  • do swojego urzędu gminy - osoby fizyczne,
  • do swojego urzędu marszałkowskiego - osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego,
 • składać co roku do 31 stycznia zaktualizowaną „Informację o wyrobach zawierających azbest”.

Jeśli Twoje wyroby to rury azbestowo- cementowe:

 • stosujesz powyższe zasady inwentaryzacyjne jak przy innych wyrobach,
 • masz możliwość pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi bez usuwania, ale pod następującymi warunkami:
  • brakiem narażenia na kontakt z azbestem podczas czynności obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych,
  • oznakowania,
  • zaznaczenia w planach sytuacyjnych i dokumentacji technicznej pozostawionych instalacji,
  • oczyszczenia elementów infrastruktury, w których jest możliwy kontakt człowieka z azbestem.

Jeśli chcesz potwierdzić czy w Twojej nieruchomości jest azbest może skorzystać z usług firm zajmujących się oznaczaniem azbestu w materiałach: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy

Akty prawne dotyczące tematyki wyrobów zawierających azbest:

 

2. krok – Usuwam wyroby azbestowe

Jeśli podejmiesz decyzję o usunięciu wyrobów zawierających azbest:

 • dowiedz się w swoim urzędzie gminnym o możliwości usuwania wyrobów azbestowych, np. czy w ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu Gmina wybierze jedną firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu; czy jest możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych wydatków lub inna forma wsparcia (tu możesz sprawdzić czy Twoja gmina ma program usuwania azbestu: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/programy-usuwania-azbestu)
 • zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych lub sprawdź czy Twoja gmina może skorzystać z finansowania usuwania azbestu ze środków funduszy ochrony środowiska,
 • weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z Twojej nieruchomości,
 • sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie,
 • zgłoś z 7-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego (link do usługi: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1031),
 • sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest (wykaz składowisk odpadów azbestowych jest dostępny na stronie https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/skladowiska).

Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

 

3. krok – Czysta nieruchomość

Jeśli firma zakończyła już demontaż wyrobów zawierających azbest sprawdź czy:

 • usunęła pozostałości pyłu azbestowego,
 • uprzątnęła teren nieruchomości,
 • wszystkie odpady zawierające azbest zostały wywiezione z Twojej nieruchomości,
 • otrzymałeś wynik badania jakości powietrza, jeśli były usuwane wyroby zawierające krokidolit lub o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3.

 

Do góry
Serwis Baza Azbestowa (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności