Przedsiębiorca, który chciałby prowadzić działalność polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, powinien:

 • założyć działalność gospodarczą,
 • uzyskać decyzje w zakresie gospodarki odpadami,
 • przeszkolić pracowników, osoby kierujące i nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • opracować szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne,
 • zgłosić zamiar prowadzenia tych prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego z 7-dniowym wyprzedzeniem (link do usługi: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1031),
 • może bezpłatnie zarejestrować swoją firmę na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl – firma znajdzie się w ogólnopolskim zestawieniu firm zajmujących się problematyką azbestową, dostępną dla każdego zainteresowanego.


Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinien:

 • sporządzić ocenę ryzyka zawodowego,
 • kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestowego,
 • szkolić pracowników w zakresie bhp,
 • zminimalizować liczbę osób przydzielonych do prac w kontakcie z azbestem,
 • ograniczyć lub eliminować emisję pyłów przez stosowanie odpowiednich maszyn, sprzętu i metod pracy.


Pracodawca powinien zapewnić:

 • odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego),
 • wymianę środków ochrony układu oddechowego,
 • oczyszczanie z pyłu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,
 • przechowywanie odzieży ochronnej wyłącznie w wyznaczonym miejscu, wykluczającym kontakt z odzieżą własną pracowników.


Najważniejsze zasady prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest to:

 • izolacja od otoczenia obszaru prac,
 • ogrodzenie terenu prac,
 • umieszczenie tablic informacyjnych,
 • stosowanie środków technicznych ograniczających emisję azbestu,
 • zabezpieczenie przed pyleniem w obiekcie,
 • codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego,
 • uprzątnięcie terenu prac,
 • izolacja pomieszczeń w których są wykonywane prace,
 • stosowanie komór dekontaminacyjnych,
 • nawilżanie wyrobów wodą,
 • utrzymywanie przez cały czas pracy wyrobów azbestowych w stanie wilgotnym,
 • demontaż całych wyrobów, bez uszkadzania,
 • odspajanie wyrobów za pomocą narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
 • kontrolny monitoring powietrza w środowisku pracy,
 • codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów,
 • transport zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • oznakowanie opakowań z odpadami zawierającymi azbest,
 • szczelne opakowanie odpadów w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm (o gęstości > 1000 kg/m3),
 • zestalenie przy użycie cementu i szczelne opakowanie odpadów (o gęstości < 1000 kg/m3),
 • utrzymywanie odpadów w stanie wilgotnym podczas przygotowania do transportu,
 • magazynowanie odpadów zawierających azbest w osobnych miejscach.


Informacje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest poza granicami Polski:


Materiały informacyjne:

Źródła:

Do góry
Serwis Baza Azbestowa (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności